คปภ. ขับเคลื่อน “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” สู่เมืองกาญจน์ ผ่านกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” สู่เมืองกาจน์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้หันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้ตามโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 100 คัน โดยมีผู้บริหาร ของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ. จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี อาสาสมัครประกันภัย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” สู่เมืองกาจน์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้หันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ภายใต้ตามโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 100 คัน โดยมีผู้บริหาร ของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง สำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) สำนักงาน คปภ. จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม) ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี อาสาสมัครประกันภัย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจากร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

“การดำเนินการตามโครงการ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย นอกจากมีการจัดกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” แล้ว สำนักงาน คปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยยังมีกิจกรรมมอบประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งหมด 10,000 ฉบับ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วย โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ WWW.พรบรุกทั่วไทย.COM ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.กล่าว ในตอนท้าย