รุกทั่วไทย จ. อุดรธานีวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ถนนหน้าอาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (รองเลขาธิการ คปภ.) นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้บริหารกองทุนทดแทนและผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและผู้ประสบภัย ร่วมปล่อยขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์กว่า 100 คัน กิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โครงการ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมไรเดอร์คลับอุดรธานี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยมีผู้บริหารของ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี อาสาสมัครประกันภัย และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานโดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกเจ้าของรถและผู้ครอบรองรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้หันมาใส่ใจทำประกันภัย พ.ร.บ. ตามโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ได้รับความคุ้มครองในวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท “การดำเนินการตามโครงการ พ.ร.บ.รุกทั่วไทย นอกจากมีการจัดกิจกรรม “ส่งรักทั่วไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” แล้ว สำนักงานคปภ. และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ยังมีกิจกรรมมอบประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งหมด 10,000 ฉบับ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ด้วย โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงใช้รูปถ่ายสำเนาทะเบียนรถตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ WWW.พรบรุกทั่วไทย.COM ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186